Paku Sūtījumi

Saņemot sūtījumu pārvadājumam Īrijā / Latvijā, standarta cena EUR 2.00kg;
Lielizmēra/nestandarta sūtījumiem cena 250 EUR par m3;Paku sūtijumi
Sūtījumiem, kas ir iesaiņoti kastēs (ne vairāk kā 30x40x50) vai čemodānos var tikt piemērota atlaide- cena 1,5 EUR /kg;pie nosacījuma, ja apmaksa tiek veikta uzreiz.
Mazizmēra/lielizmēra plastikāta maisi, neiesaiņotas preces 2.5 EUR /kg.
Trausli priekšmeti tiek pieņemti tikai iesaiņotā veidā, cena par pārvadājumu 3 EUR / kg; vai 350 EUR par m3
Autodetaļu pārvadājums tiek veikts tikai pie nosacījuma, ja tās ir iesaiņotas (hermētiski), cena EUR 1,5 /kg; pārtikas plēves aptinums netiek uzskatīts par iesaiņojumu.
Mototehnikas (motocikls, mopēds, skūters, zāles pļāvējs tiek piemērota vienošanās maksa) Velosipēdi neizjaukti(bērnu 25-35EUR gb., pusaudžu 35-45EUR gb., pieaugušo 45-55EUR gb. ) Izjaukti (noņemti pedāļi, sēdeklis, stūre, riteņi) viss sapakots kopā kompakti 2.00 EUR kg.
Par katru pieņemto sūtījumu, nosūtītājam tiek izsniegts čeks, kurā norādīts preces apraksts vai kastes numurs, pie nepieciešamības arī izmērs un atzīme par preces trauslumu(pielietot īpašu uzmanību vai novietot konkrētā vietā), precīza informācija par saņēmēju:Precīza adrese, tālruņa numurs. Tāda pati informācija par nosūtītāju: Precīza adrese, tālruņa numurs. Čekā tiek norādīta informācija arī par sūtījuma izmaksu aprēķinu- kub/m vai kg vai vienošanās par apmaksas veikšanu summu.
Netiek pieņemti pārvadājumam sūtījumi, kuros atrodas alkohols, cigaretes, narkotiskās vai jebkādas citas aizliegtas vielas.
Pārvadātājs nenes atbildību par trausla, plīstoša sūtījuma nogādāšanu galamērķī.
Pieņemot sūtījumu pārvadājumam, pārvadātājs uzņemas atbildību par tā nogādāšanu līdz čekā norādītajam adresātam, par čekā norādīto cenu. Pārvadātājam nav pienākums meklēt adresātu, ja nav norādītas precīzas koordinātes.
Pārvadātājam izrakstot čeku un nosūtītājam nododot pārvadājumā preces, puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šo cenu lapu un pārvadājuma noteikumiem.

Palīgs iesaiņošanā !

Svarīgi izvēlēties atbilstošu sūtījuma iepakojumu, visatbilstošāk ir gofrēta kartona kastes. Pievērsiet uzmanību vai iepakojums nav bojāts, īpaši ja izmantojat vienu un to pašu iepakojumu vairākas reizes.

Izvēlieties atbilstošu iepakojuma izmēru. Iepakojumam pilnībā jāsedz iepakotie priekšmeti un ārpus iepakojuma nedrīkst būt nekādas detaļas.(par ārpusiepakojuma detaļām tiek piemērota papildus piemaksa)
Pakai jābūt pilnībā aizvērtai un aizlīmētai ar līmlenti tā lai pārvietošanas laikā paka neatvērtos un tās saturs neizkļūtu ārpus pakas. Ja sūtījums nesatilpst vienā pakā un sūtat vairākas pakas, tad katrai pakai jābūt aizlīmētām atsevišķi un tās nedrīkst salīmēt kopā.
Lai paka būtu stabilāka, tad smagākie priekšmeti jānovieto pakas apakšā un vieglākie attiecīgi uz tiem. Kā arī izvēlieties sūtāmo priekšmetu svaram atbilstošas izturības iepakojumu.
Paku piepildīt nepieciešams pilnībā, ja pēc priekšmetu ievietošanas paliek tukšas vietas tad to var aizpildīt ar samīcītu papīru, vati, burbuļplēvi vai kādu citu vieglu un mīkstu materiālu vai ar nazi katrā kastes stūrī iegriest līdz mantu līmenim un ielokot kastes vākus tos aizvērt un saskočot. Tas palielina pakas stabilitāti un samazina iespējamību ka pārvietošanas laikā priekšmeti varētu tikt bojāti. Šis ir īpaši attiecināms uz trausliem priekšmetiem, kā stikla izstrādājumi vai elektronika. Vēlams lai priekšmeti nepieskārtos pakas malām.(Par uzrakstiem ”FRAGILE” vai ”PLĪSTOŠs” tiek piemērota papildus piemaksa. ) paskaidrojums – Jūsu paciņas drošība tiek garantēta, jo novieto to busiņa kravas virspusē. Visiem vietas tur nepietiek.

Droši un Laikā! 

Paku sūtijumiseptembris irija

  • Tavus sūtījumus piegādāsim adresātam un nodosim tieši rokās.
  • Paku sūtījumi no/uz  Īriju, Angliju, Beļģiju, Nīderlandi, Franciju, Vāciju, Latviju.
  • Stabila cenu politika ir noteicošā mūsu darbā. Cenas nemainīgas vairāk nekā 6 gadus.
  • Augošas ir tikai atlaides par katru kārtīgi iesaiņotu sūtījumu kastē un savlaicīgi pieteiktiem sūtījumiem.
  • Piedāvājam drošu sadarbības partneri ilgam laikam.
  • Maršruts  Rīga – Dublina (Latvija – Īrija) vasaras periodā LV – UK – Ī R I J A  - UK – LV
  • Īrijas maršruts , kad pieņemu/atdodu sūtījumu

Cenas paciņu pārvadājumiem 2015. gadā

No Īrijas 

Minimālā sūtījuma apmaksa līdz 20 kg = 30 €
Virs 20 kg = 1,5 € / kg Sūtījumiem kastēs vai čemodānos ar izmēriem 40x50x60 līdz 30 kg 1 vienība. Ar apmaksu uzreiz.

No Ziemeļīrijas

Minimālā sūtījuma apmaksa līdz 20 kg = 30 £
Virs 20 kg = 1.5 £ / kg Sūtījumiem kastēs vai čemodānos ar izmēriem 40x50x60 līdz 30 kg 1 vienība. Ar apmaksu uzreiz.

No Latvijas
Apmaksa Latvijā

Minimālā sūtījuma apmaksa līdz 20 kg = 30 €  Sūtījumiem kastēs vai čemodānos ar izmēriem 40x50x60 līdz 30 kg 1 vienība. Ar apmaksu uzreiz.

Virs 20 kg = 1.5 € kg  , virs 100 kg =1.40 €  , virs 200 kg 1.30 €   , virs 300 kg VIENOŠANĀS

No UK-Īrija-UK

Minimālā sūtījuma apmaksa līdz 40 kg = 80 €

Virs 40 kg = 1.5 € kg

Atsevišķu pilsētu izcenojumi Parīze un Londona – min. sūtījuma cena uz 1 adresi 50 euro(25 kg) no LV vai 100 euro uz LV(50kg)

Ja samaksa netiek veikta uzreiz, tad cena
Sarunāta / līgumcena / vienojoties

Vislētākie – drošākie kurjera pakalpojumi visā Eiropā, Īrija – Latvija (visi reģioni), UK (visi reģioni) un daudz citu iespēju.

a) sūtījumi regulāri (katru mēnesi) tikai 1.35 € / kg , ja tiek veiktas priekšapmaksas.
b) sūtījumi pieteikti savlaicīgi, iemaksājot depozītu (50%) var sūtīt neregulāri, tikai 1.35 € / kg Tikai no LV

 

1.AIZLIEGTIE PRIEKŠMETI (nedrīkst sūtīt)

Priekšmeti, kuru nosūtīšana/pārvadāšana ir aizliegta:
Mēs nepieņemam pārvadāšanai sūtījumus, kuri satur aizliegtus priekšmetus, piemēram:
a) Indīgas, pašuzliesmojošas vai sprāgstošas vielas un priekšmeti ;
b) Munīcija, šaujamieroči un to sastāvdaļas;
c) Alkohols un narkotikas;
d) Pornogrāfiski materiāli;
e) Dārgmetāli, dārgakmeņi;
f) Jebkāda veida kontrabandas preces;
g) Nauda, vērtspapīri, kredītkartes un čeki.

2. TIESĪBAS VEIKT PĀRBAUDI
Jūs piekrītat tam, ka mūsu pārvadātāji vai jebkura valsts iestāde, ieskaitot muitu, drīkst atvērt un pārbaudīt jūsu sūtījumu jebkurā laikā.

3. JŪSU PIENĀKUMI (parakstoties aplieciniet)
Jūs galvojat un garantējat mums to, ka:
a) sūtījuma saturs ir pareizi aprakstīts mūsu dokumentācijā;
b) pilna saņēmēja adrese, ieskaitot pasta indeksu, kontaktpersonu un
kontaktpersonas tālruni, ir ierakstīta mūsu dokumentācijā;
c) sūtījuma saturu Jūs esat droši un rūpīgi iepakojuši, lai pasargātu pret
pārvadāšanas riskiem, ieskaitot jebkuru saistīto pārkraušanas procesu;

Jūs apņematies atbrīvot mūs un aizsargāt no jebkādām saistībām, no kurām mēs varētuciest, kaitējuma, izdevumiem, ieskaitot tiesas izdevumus, kas varētu mums rasties,gadījumā, ja jūs esat lauzuši kādu no šiem galvojumiem un garantijām.

4.NODOKĻI,SODA NAUDAS

Ja pārvadāšanas laikā mums nāksies veikt muitas nodevu, nodokļu, sodu vai citu izmaksu kompensēšanu valsts iestādēm, pārvadātājs ieturēs papildus maksu par pakalpojumu.

5. MŪSU PIENĀKUMI

Mēs pieņemam jūsu sūtījumu vai kravu pārvadāšanai no vienas adreses uz citu, izmantojot mūsu uzņēmuma transportlīdzekļus. Sūtījuma piegādes laiks tiek noteikts savstarpēji vienojoties. Nododot sūtījumu mūsu rokās, jūs piekrītat pārvadājumu noteikumiem, kuri ir aprakstīti šajā sadaļā. Ja dažādu iemeslu dēļ veidojas būtiskas izmaiņas šajos noteikumos, mēs apņemamies nekavējoties sazināties ar pakalpojuma ņēmēju, lai varētu vienoties par turpmākajām darbībām.

6. ATBILDĪBA

Mēs neesam atbildīgi par jūsu sūtījuma vai tā daļas nozaudēšanu, bojājumu, kavējumu vai sūtījuma nepiegādāšanu, ja ir radušies šādi apstākļi (bet ne tikai):
- stihiskas nelaimes, ieskaitot zemestrīces, ciklonus, vētras, plūdus, ugunsgrēku, epidēmiju, miglu, sniegu vai salu;
- nacionāla vai vietēja mēroga gaisa vai sauszemes transporta tīklu pārtraukumi, transportlīdzekļu un iekārtu mehāniskas problēmas;
- tāda nepārvarama vara, kā karš, nelaimes gadījumi, sabiedrības ienaidnieku darbības, streiki, jūras pārvadājumu riski, vietēji strīdi vai sabiedriskas nekārtības un citi;
- trešo pušu kriminālas darbības, tādas kā zādzība un ļaunprātīga dedzināšana.
- jūs pārkāpjat savas saistības, ko esat apņēmušies saskaņā ar šiem noteikumiem;
- muitas, jūras līniju, ostas vai valdības ierēdņu darbības vai kļūmes;
- sūtījuma saturu veido priekšmets, kura transportēšana ir aizliegta, pat ja mēs to esam pieņēmuši kļūdas dēļ.